Den legendariske importören Anders Bergström driver i fjärde decenniet familjeföretaget World Beer Trading KB
som han grundade 1996 av passion för universell dryckeskultur. Med ett omsorgsfullt urval av alkoholhaltig och alkoholfri öl, cider, vin och sprit,
stort fokus på kundrelationen och socialt ansvarsfull och hållbar affärsverksamhet.

Kontaktinformation:

Mobil: 070-492 25 73

E-post: info@worldbeertrading.se

Adress: World Beer Trading, Hornsbruksgatan 7, 117 34 STOCKHOLM


The legendary importer Anders Bergström runs the family business World Beer Trading KB for the fourth decade. It was founded in 1996 out of passion for universal drinking culture.
With a careful selection of alcoholic and non-alcoholic beer, cider, wine and spirits,
great focus on the customer relationship and socially responsible and sustainable business operations.

Contact information:

Phone:  +46 70 492 25 73

E-mail:
info@worldbeertrading.se
 

Address: World Beer Trading, Hornsbruksgatan 7, SE-117 34 STOCKHOLM, Sweden