Den legendariske importören Anders Bergström går 2020 in på fjärde decenniet med familjeföretaget World Beer Trading KB som han grundade 1996 av passion för universell dryckeskultur. Med ett omsorgsfullt urval av alkoholhaltig och alkoholfri öl, cider, vin och sprit, stort fokus på kundrelationen och socialt ansvarsfull affärsverksamhet.

Kontaktinformation:

Tel     08-653 70 10
Mobil 070-492 25 73

E-post: info@worldbeertrading.se

Adress: World Beer Trading, Hornsbruksgatan 7, 117 34 STOCKHOLM


The legendary importer Anders Bergström is 2020 entering his 4th decade of universal beverage passion in his family company World Beer Trading KB founded in 1996. With selected alcoholic and non-alcoholic beers, ciders, wines, and spirits, and strong focus on good customer relations and corporate social responsibility.

Contact information:

Tel    +46 8 653 70 10
Cell:  +46 70 492 25 73

E-mail:
info@worldbeertrading.se
 

Address: World Beer Trading, Hornsbruksgatan 7, SE-117 34 STOCKHOLM, Sweden